AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ KOMPLETNÍ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB. CENY POUZE DO VYPRODÁNÍ! SLEVY NA VŠE (SKLADEM) AŽ 60 %

Jak vrátit či vyměnit zboží

Nechce se Vám prokousávat zdlouhavými reklamačními podmínkami? Tady je souhrn toho, co je potřeba udělat v praxi :) A pokud máte chuť a čas, můžete ve čtení pokračovat níže..  

 

Výměna zboží  

Výměna velikostí je vždy mrzutá a snažíme se, aby vše proběhlo "na první dobrou". Pokud ale budete potřebovat zboží vyměnit (barva, velikost, či za zcela jiný produkt), doporučujeme zvolit službu Zásilkovna. 

Pokud jste si při nákupu zboží zakoupili POJIŠTĚNÍ VÝMĚNY A VRÁCENÍ, obdrželi jste od nás v e-mailu také kód pro vrácení zásilky. Tento kód stačí sdělit obsluze na výdejním místě Zásilkovny a balíček odeslat. Pokud Vám kód nepřišel, obraťte se na nás prosím na e-mailu podpora@cistytriko.cz nebo tel. čísle +420 771 204 545. 

POJIŠTĚNÍ VÝMĚNY A VRÁCENÍ umožňuje vrátit či vyměnit zboží prostřednictvím kódu, který Vám zašleme. Pakliže jste tuto službu nevyužil/a, je potřeba zaslat balíček na vlastní náklady. 

Výměna prostřednictvím Zásilkovny
 • na Zásilkovnu půjdete jen jednou - přijmete balíček s novým produktem a vrátíte ten, který chcete vracet
 • cena za zaslání balíčku přes Zásilkovnu je k 30.5.2023 .. 109,- za zásilku do 5kg, 149,- za zásilku do 10kg. Více informací o této službě https://www.zasilkovna.cz/blog/zmena-ceniku-mezi-nami 
Výměna prostřednictvím České pošty a jiných přepravců:
 • náklady na dopravu k prodejci si hradí zákazník sám, dle aktuálních ceníků
 • nejprve odešlete balíček s věcmi, které chcete vyměnit, jakmile zboží obdržíme, odešleme nové
Výměna osobně na naší prodejně v Praze (Velehradská 11, Praha 3, 3 minuty chůze z náměstí Jiřího z Poděbrad)
 • před návštěvou nás raději kontaktujte a ujistěte se, že máme požadované zboží skladem
 • za osobní výměnu zákazník neplatí

Vrácení zboží bez udání důvodu

Internetový obchod cistytriko.cz poskytuje možnost vrácení zboží do 21 dnů od převzetí objednávky bez udání důvodu se zárukou vrácení kupní ceny včetně nákladů na poštovné.

Náklady na zaslání zboží: 

 • pokud jste si při nákupu zboží zakoupili POJIŠTĚNÍ VÝMĚNY A VRÁCENÍ, obdrželi jste od nás v e-mailu také kód pro vrácení zásilky. Tento kód stačí sdělit obsluze na výdejním místě Zásilkovny a balíček odeslat. Pokud Vám kód nepřišel, obraťte se na nás prosím na e-mailu podpora@cistytriko.cz nebo tel. čísle +420 771 204 545
 • poštovné při odeslání Českou poštou a jinými přepravci, si zákazní hradí sám

Podmínky pro vrácení peněz:

 • zboží musí být odesláno nejpozději do 21 dnů od obdržení zboží
 • zboží musí být neporušené a nepoškozené
 • zboží lze zaslat i v jiném než originálním obalu, pokud je zboží v tomto obalu dostatečně chráněno
 • zásilka nemusí obsahovat doklad o zaplacení.

  Balíky zasílejte běžnou balíkovou poštou nebo přes Zásilkovnu. Zboží lze vrátit i osobním předáním na prodejně prodejce. Balíky zaslané na dobírku nebudou přijaty.

Výměna i vracení osobně na prodejně

Pro pražské zákazníky máme u náměstí Jiřího z Poděbrad kamenou prodejnu, do které nám věci můžete přijít vyměnit či vrátit

 1. před výměnou nás prosím kontaktujte telefonicky, ujistíme se, že pro Vás zboží máme v alternativní variantě - ušetříte si cestu i případné zklamání :)
 2. pokud budete zboží vracet, počítejte prosím s tím, že peníze za vrácené zboží odesíláme v rámci 2-3 dní na Váš bankovní účet

Následuje kompletní reklamační řád. 


 

Reklamační řád vydaný provozovatelem e-shopu (dále jen „prodávající“) slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba trvá 24 měsíců pro koncového uživatele s výjimkou některého zboží prodávaného se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní apod.). Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit, přičemž délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Záruční doba se tedy skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a prodloužené lhůty. Některé produkty jsou výrobcem dodávány se zárukou 12 měsíců v případě, že bylo zboží zakoupeno s uplatněním IČ (další vztahy se řídí Obchodním zákoníkem).

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem nebo Obchodním zákoníkem s přihlédnutím k reklamačnímu řádu prodávajícího. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně podmínkami prodávajícího.

V záruční době přesahující délku zákonné záruční doby, nelze žádat o výměnu výrobku nebo odstoupení od smlouvy.

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.

Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem na adresu reklamace@cistytriko.cz nebo písemně na adresu prodávajícího, tj. ČISTÝ TRIKO s.r.o., Velehradská 11, Praha 3, 130 00.

Ve svém oznámení musí kupující uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. 

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci. Shoda s kupní smlouvou je upravena ust.§ 616 ObčZ.

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady).

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady při prodeji zboží vyplývají zejména z ust.§ 619 až 627 ObčZ. Záruka vrácení kupní ceny.